Nieuwe richtlijnen voor aanmaningen gericht aan consumenten

24/08/23 Er worden strengere regels opgelegd aan schuldeisers die geld tegoed hebben van consumenten.

Opgelet, deze nieuwe strengere regels zijn enkel van toepassing op B2C relaties over nieuwe schulden en overeenkomsten vanaf 01/09/23 en alle invorderingen vanaf 01/12/23. In een B2B relatie blijft de bestaande regelgeving van toepassing.

Je wordt o.a. verplicht om naar je particuliere klant steeds een eerste kosteloze aanmaning te sturen alvorens je, na een wachttijd van 14 dagen, extra kosten en/of interesten mag aanrekenen. Deze eerste herinnering moet voldoen aan enkele vormvereisten.  Zo moet je minstens het te betalen saldo vermelden en melden welke bijkomende kosten er (na 14 dagen) extra zullen worden aangerekend bij niet-betaling.

Op eenvoudig verzoek moet je als leverancier eventueel gevraagde extra informatie bezorgen aan je klant: bv. het bewijs van bestelling/levering, of enige andere relevante informatie die de consument bij je zou opvragen.

Eventuele schadevergoeding en interesten worden wettelijk geplafonneerd en moeten voorafgaandelijk opgenomen zijn in een goedgekeurde bestelbon of algemene voorwaarden (zie ook link).

Ook bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in invordering (advocaten, deurwaarders, incassobureaus) moeten strengere regels volgen omtrent o.a. de informatieplicht over de rechten die je als consument hebt tijdens de minnelijke invordering.

Werk je vaak voor particulieren is het belangrijk deze nieuwe regels te volgen en is het aangewezen je algemene voorwaarden, bestelbon en contracten laten na te kijken door een jurist.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer