Nog snel een backservice voor je stopt met werken?

07/10/21 Bedrijfsleiders komen soms in de verleiding om vlak voor ze stoppen met werken, bv. kort voor hun pensioen, nog snel een backservice op hun individuele pensioentoezegging (IPT) te volstorten. Maar kan dat wel?

Volgens de 80%-regel zijn bijdragen die een vennootschap stort in de groepsverzekering of IPT van de bedrijfsleider, alleen aftrekbaar wanneer het totale pensioen niet meer zal bedragen dan 80% van het laatste bruto jaarloon, rekening houdende met een normale loopbaan. Een berekening die uw makelaar voor je uitvoert en waarmee wordt bepaald wat de maximale bijdrage is die je vennootschap kan storten.  Soms geeft dit de mogelijkheid om een extra storting uit te voeren om te komen tot de maximaal aftrekbare bijdrage, de backservice.  Door het beperkt rendement van deze contracten wordt de backservice soms uitgesteld naar het einde van de carrière, zodat dit geld snel terugstroomt naar de bedrijfsleider.

Deze uitgaven moeten echter ook blijven voldoen aan de algemene voorwaarde dat kosten slechts aftrekbaar zijn in de mate dat ze noodzakelijk zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Wanneer de backservice wordt uitgevoerd kort voor het pensioen van de bedrijfsleider, of voor de vereffening van de vennootschap, is dat voor de fiscus een probleem. Ze gaat er dan vanuit dat in dit geval niet aan deze laatste voorwaarde wordt voldaan, waardoor de aftrek van de backservice wordt geweigerd.  Deze uitgave wordt dan volgens de fiscus immers niet langer gedaan in het voordeel van de vennootschap (een vergoeding voor de lopende prestaties bedrijfsleider voor het verwezenlijken van de doelstellingen vennootschap)  maar louter als een optimalisatie van de vergoeding bedrijfsleider. Door deze nog snel een extra aanvullend pensioen toe te kennen.

De fiscus wordt in dit standpunt ondersteund door verschillende uitspraken van rechtbanken.

Ook bij de premies van een groepsverzekering / IPT moet je immers, net als bij alle andere kosten, kunnen aantonen dat deze noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de vennootschap, omdat bv. de prestaties van de betrokken bedrijfsleider noodzakelijk zijn voor de goede werking.

Het is dan ook aangewezen op te letten wanneer je tegen het einde van je activiteiten van zelfstandig bedrijfsleider alsnog een backservice wil uitvoeren.

Bij twijfel, bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer