Nog snel een backservice voor je stopt met werken?

07/10/21 Bedrijfsleiders komen soms in de verleiding om vlak voor ze stoppen met werken, bv. kort voor hun pensioen, nog snel een backservice op hun individuele pensioentoezegging (IPT) te volstorten. Maar kan dat wel?

Volgens de 80%-regel zijn bijdragen die een vennootschap stort in de groepsverzekering of IPT van de bedrijfsleider, alleen aftrekbaar wanneer het totale pensioen niet meer zal bedragen dan 80% van het laatste bruto jaarloon, rekening houdende met een normale loopbaan. Een berekening die uw makelaar voor je uitvoert en waarmee wordt bepaald wat de maximale bijdrage is die je vennootschap kan storten.  Soms geeft dit de mogelijkheid om een extra storting uit te voeren om te komen tot de maximaal aftrekbare bijdrage, de backservice.  Door het beperkt rendement van deze contracten wordt de backservice soms uitgesteld naar het einde van de carrière, zodat dit geld snel terugstroomt naar de bedrijfsleider.

Deze uitgaven moeten echter ook blijven voldoen aan de algemene voorwaarde dat kosten slechts aftrekbaar zijn in de mate dat ze noodzakelijk zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Wanneer de backservice wordt uitgevoerd kort voor het pensioen van de bedrijfsleider, of voor de vereffening van de vennootschap, is dat voor de fiscus een probleem. Ze gaat er dan vanuit dat in dit geval niet aan deze laatste voorwaarde wordt voldaan, waardoor de aftrek van de backservice wordt geweigerd.  Deze uitgave wordt dan volgens de fiscus immers niet langer gedaan in het voordeel van de vennootschap (een vergoeding voor de lopende prestaties bedrijfsleider voor het verwezenlijken van de doelstellingen vennootschap)  maar louter als een optimalisatie van de vergoeding bedrijfsleider. Door deze nog snel een extra aanvullend pensioen toe te kennen.

De fiscus wordt in dit standpunt ondersteund door verschillende uitspraken van rechtbanken.

Ook bij de premies van een groepsverzekering / IPT moet je immers, net als bij alle andere kosten, kunnen aantonen dat deze noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de vennootschap, omdat bv. de prestaties van de betrokken bedrijfsleider noodzakelijk zijn voor de goede werking.

Het is dan ook aangewezen op te letten wanneer je tegen het einde van je activiteiten van zelfstandig bedrijfsleider alsnog een backservice wil uitvoeren.

Bij twijfel, bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Zijn interesten over leningen om dividenden uit te keren aftrekbaar?

12/05/22 Om een dividend uit te keren wil je met je vennootschap een lening aangaan. De fiscus doet echter moeilijk over de aftrek van de verschuldigde interesten over deze lening.

Lees meer

Vanaf wanneer dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing?

03/05/22 Onder bepaalde voorwaarden is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. aan het standaard tarief van 30% : de VVPR-bis regeling.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/22 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2021, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer