Nog snel een backservice voor je stopt met werken?

07/10/21 Bedrijfsleiders komen soms in de verleiding om vlak voor ze stoppen met werken, bv. kort voor hun pensioen, nog snel een backservice op hun individuele pensioentoezegging (IPT) te volstorten. Maar kan dat wel?

Volgens de 80%-regel zijn bijdragen die een vennootschap stort in de groepsverzekering of IPT van de bedrijfsleider, alleen aftrekbaar wanneer het totale pensioen niet meer zal bedragen dan 80% van het laatste bruto jaarloon, rekening houdende met een normale loopbaan. Een berekening die uw makelaar voor je uitvoert en waarmee wordt bepaald wat de maximale bijdrage is die je vennootschap kan storten.  Soms geeft dit de mogelijkheid om een extra storting uit te voeren om te komen tot de maximaal aftrekbare bijdrage, de backservice.  Door het beperkt rendement van deze contracten wordt de backservice soms uitgesteld naar het einde van de carrière, zodat dit geld snel terugstroomt naar de bedrijfsleider.

Deze uitgaven moeten echter ook blijven voldoen aan de algemene voorwaarde dat kosten slechts aftrekbaar zijn in de mate dat ze noodzakelijk zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Wanneer de backservice wordt uitgevoerd kort voor het pensioen van de bedrijfsleider, of voor de vereffening van de vennootschap, is dat voor de fiscus een probleem. Ze gaat er dan vanuit dat in dit geval niet aan deze laatste voorwaarde wordt voldaan, waardoor de aftrek van de backservice wordt geweigerd.  Deze uitgave wordt dan volgens de fiscus immers niet langer gedaan in het voordeel van de vennootschap (een vergoeding voor de lopende prestaties bedrijfsleider voor het verwezenlijken van de doelstellingen vennootschap)  maar louter als een optimalisatie van de vergoeding bedrijfsleider. Door deze nog snel een extra aanvullend pensioen toe te kennen.

De fiscus wordt in dit standpunt ondersteund door verschillende uitspraken van rechtbanken.

Ook bij de premies van een groepsverzekering / IPT moet je immers, net als bij alle andere kosten, kunnen aantonen dat deze noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de vennootschap, omdat bv. de prestaties van de betrokken bedrijfsleider noodzakelijk zijn voor de goede werking.

Het is dan ook aangewezen op te letten wanneer je tegen het einde van je activiteiten van zelfstandig bedrijfsleider alsnog een backservice wil uitvoeren.

Bij twijfel, bespreek dit met je accountant.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet je Bvba niet tijdig om te zetten naar een BV

02/10/22 Ten laatste in 2023 moet je oude Bvba zijn omgezet naar een BV. Je wacht echter best niet te lang om dit in orde te brengen.

Lees meer

Kan een dividend op elk moment van het jaar?

20/09/22 Tijdens de statutaire jaarvergadering beslissen de aandeelhouders of er al dan niet een dividend wordt uitgekeerd uit de winst van het afgelopen boekjaar. Maar een dividenduitkering kan echter ook op andere ogenblikken worden bepaald.

Lees meer

Versnelde teruggaaf btw tegoed

12/09/22 Een btw-tegoed kan slechts worden teruggevraagd op het einde van een kwartaal, ook al dien je btw maandaangiften in.  Via een bijzondere vergunning kan je echter per maand teruggaaf van het btw-tegoed aanvragen.  Hierbij wint de belastingplichtige 2 keer: niet alleen kun je zo sneller teruggaaf vragen, de administratie betaalt onder dit systeem ook een maand sneller terug.

Lees meer