Actua

Een formele kennisgeving van je accountant ontvangen?

12/04/22 Je accountant is verplicht je een (schriftelijke) waarschuwing te geven wanneer de continuïteit van je onderneming in gevaar komt.  Verschiet dus niet wanneer je, bij problemen, ook nog een strenge brief krijgt van je adviseur.

Lees meer

Eigenaars verhuurd vastgoed geviseerd door de fiscus

23/03/22 De fiscus heeft aangekondigd meer controle uit te oefenen op eigenaars die meerdere onroerende goederen bezitten.

Lees meer

De btw-listing 2021

11/03/22 Jaarlijks moeten btw-plichtige ondernemingen een klantenlisting indienen. Deze lijst bevat de Belgische btw nummers van klanten aan wie jouw btw-plichtige onderneming diensten heeft verstrekt of goederen heeft geleverd voor een jaarbedrag van meer dan 250,00 € (exclusief btw).

Lees meer

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2022 (aanslagjaar 2023)

01/03/22 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn over je winst, dan is het aangewezen voorafbetalingen vennootschapsbelasting te voorzien.

Lees meer

Btw-vrijstelling kleine onderneming

25/02/22 Een ondernemer kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Er moet daarvoor uitdrukkelijk worden gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van de activiteiten.

Lees meer