Actua

Interest percentage negatieve rekening courant 2021 bekend

21/02/22 Wanneer een rekening courant een “debetstand” vertoont, heeft de bestuurder meer schulden ten opzichte van zijn vennootschap dan tegoeden. Hierover zijn interesten verschuldigd.

Lees meer

Terugbetaalde kosten vanaf 2022 steeds op fiscale fiche

08/02/22 Vanaf januari 2022 gelden er strengere regels voor het vermelden van je terugbetaalde kosten op een fiscale fiche.  De fiscus wil meer transparantie creëeren en voorkomen dat kosten tweemaal worden terugbetaald.

Lees meer

Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

03/02/22 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. Aan deze vrijstelling zijn echter voorwaarden verbonden.

Lees meer

Attest bij renoveren aan 6% btw afgeschaft

26/01/22 Bij een btw controle moesten aannemers steeds via een, door de klant ondertekend, attest kunnen aantonen dat aan alle voorwaarden werd voldaan om het verlaagde btw-tarief toe te passen. Binnen het kader van administratieve vereenvoudiging is dit attest nu niet langer verplicht.

Lees meer

Toepassing forfaitair voordeel alle aard elektriciteit en verwarming beperkt

14/01/22 Vanaf januari 2022 is er een nieuwe voorwaarde voor de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming van toepassing. Dat kan voortaan enkel nog als deze voorzieningen samen met een woning kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Lees meer