Actua

Voordeel alle aard bedrijfswagen

23/05/24 Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met een personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig.

Lees meer

De definitie lichte vrachtwagen volgens de fiscus.

15/05/24 Lichte vrachtwagens vallen niet onder de aftrekbeperking van personenwagens en blijven dus volledig aftrekbaar. De fiscus legt wel voorwaarden op.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet jaarlijks te bevestigen

02/05/24 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen door te geven en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds vaker sancties op.

Lees meer

De liquidatiereserve

25/04/24 Bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de overheid.  Via het aanleggen van een liquidatiereserve kan je gebruik maken van een lager tarief roerende voorheffing.

Lees meer

Fiscale duidelijkheid voor Luxemburgse Branche 6

17/04/24 Belgische vennootschappen met financiële reserves hebben diverse mogelijkheden om die cashoverschotten te beleggen. Voor vennootschappen die wensen te beleggen in fondsen kan het onderschrijven van een branche 6-contract interessant zijn. Een wet van 28 december 2023 heeft het fiscaal regime van zo’n contract verduidelijkt. 

Lees meer