Actua

Belastingcontrole over auteursrechten

23/03/21 De afgelopen jaren voelden steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.  Intussen dienen zich hierover de eerste fiscale controles aan en is het dus tijd om de aandachtspunten nog is te overlopen.

Lees meer

De btw-listing

12/03/21 Jaarlijks moeten btw-plichtige ondernemingen een klantenlisting indienen. Deze lijst bevat de Belgische btw nummers van de klanten aan wie jouw btw-plichtige onderneming diensten heeft verstrekt of goederen heeft geleverd voor een jaarbedrag van meer dan 250,00 €.

Lees meer

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2021 (aanslagjaar 2022)

02/03/21 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn over je winst, dan is het aangewezen voorafbetalingen vennootschapsbelasting te voorzien.

Lees meer

Interest percentage negatieve rekening courant 2020 bekend

26/02/21 Wanneer een rekening courant een “debetstand” vertoont, heeft de bestuurder meer schulden ten opzichte van zijn vennootschap dan tegoeden. Hierover zijn interesten verschuldigd.

Lees meer

De liquiditeitstest

22/02/21 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer