Actua

Verruimde transitiepremie voor zelfstandigen

16/07/21 Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden een maandelijkse transitiepremie krijgen van de Vlaamse Overheid.

Lees meer

Sinds 1 juli 2021 nog enkel de innovatie-aftrek

12/07/21 De innovatie-aftrek (kortweg IA) werd in de Belgische belastingwet geïntroduceerd op 1 juli 2016. Deze aftrek vervangt de octrooi-aftrek (kortweg OA) die niet langer voldeed aan de minimumstandaarden van de OESO.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2021

02/07/21 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2021 een vergoeding van 0,3707 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2021 ontvingen ze daarvoor nog 0,3542 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en stijgt dus ook naar 0,3707 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3707 euro geldt dus van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022.

Lees meer

Forfaitaire dagvergoeding buitenlandse dienstreizen 2021

29/06/2021 Nu we misschien terug wat meer zullen reizen maken we je nog eens attent op het “forfait dagvergoeding voor buitenlandse dienstreizen”.  Een onkostenvergoeding voor professionele buitenlandse zakenreizen.

Lees meer

De statuten van je vennootschap staan online

22/06/21 Waar vroeger enkel een beperkt uittreksel uit je statuten online raadpleegbaar was via het staatsblad, staat nu de volledige inhoud online beschikbaar.

Lees meer