Actua

Je voorschotten sociale bijdragen worden geïndexeerd

22/01/23 Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een voorschot op je definitieve sociale bijdragen. Die definitieve bijdragen worden immers pas berekend als je beroepsinkomen (via je aangifte personenbelasting) definitief is vastgesteld. 

Lees meer

Interesten ontvangen over je rekening courant

18/01/23 Interesten berekenen op je credit rekening courant (= je hebt geld tegoed van je vennootschap) is fiscaal interessant. De wetgever bouwde echter beperkingen in.

Lees meer

Bestel je nieuwe personenwagen voor 30 juni 2023

16/01/23 De komende jaren wijzigt de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens voor zelfstandigen en vennootschappen.  30 juni 2023 is hierbij een scharniermoment.

Lees meer

Kapitaal uitkeren na de omzetting van je Bvba naar een BV

05/01/23 Bij de omzetting van je oude Bvba naar de nieuwe vennootschapsvorm BV kan je, onder bepaalde voorwaarden, het oude kapitaal beschikbaar laten maken zodat dit terug kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Lees meer

Voordeel alle aard personenwagen stijgt in 2023

21/12/22 Door de stijging van de CO2 referentie-uitstoot stijgt vanaf 2023  het voordeel alle aard voor de wagens op fossiele brandstoffen die worden ter beschikking gesteld aan de werknemer of bedrijfsleider.

Lees meer