Actua

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat : de inhoudingsplicht

15/05/2023 Laat je bv. werken aan je kantoor uitvoeren ben je verplicht na te gaan of je aannemer geen vervallen fiscale of sociale schulden heeft.  Doe je dit niet dan loop je het risico later verantwoordelijk te worden gesteld voor de betaling van deze schulden.

Lees meer

Dividenden aan 15%, de vvpr-bis toepassen of een liquidatiereserve aanleggen?

02/05/23 Over een dividend uit je vennootschap betaal je in principe 30% roerende voorheffing. Dit kan soms aan een lager tarief, waarbij we voor oudere vennootschappen vaak het systeem van de liquidatiereserve toepassen en bij jongere vennootschappen de vvpr-bis regeling. De verschillen in een notedop.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

24/04/23 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2022, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet op te volgen

18/04/23 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen aan te passen en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds sneller boetes op.

Lees meer

Forfaitaire dagvergoeding buitenlandse dienstreizen

10/04/2023 De bedragen van de “forfaitaire dagvergoeding voor buitenlandse dienstreizen”, die als sinds 2018 ongewijzigd waren gebleven, werden aangepast. De nieuwe vergoedingen zijn van toepassing vanaf 15/02/23.

Lees meer