Pensioen van zelfstandigen verhoogd

03/06/22 Het pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren.  De regering probeert via een pensioenhervorming deze kloof te dichten.

Sinds 1984 wordt er op de pensioenen van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt toegepast. Omdat zelfstandigen minder bijdroegen tot de sociale zekerheid, in vergelijking met een werknemer, werd via deze coëfficiënt ook hun pensioen verminderd.

Over de jaren heen zijn de sociale bijdragen van zelfstandigen echter steeds verhoogd, zodat er momenteel nog amper sprake is van een verschil.  Het is dan ook een logisch gevolg dat deze correctie, die het pensioen van een zelfstandige met één derde verminderde ten opzichte van het pensioen van een werknemer, werd afgeschaft.

Deze maatregel geldt voor pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 01 januari 2022 en slaat op de loopbaanjaren vanaf 2021.

Een tweede maatregel had betrekking op de verhoging van het inkomstenplafond vanaf 2021 met 2,38%. Tot 2024 wordt dit plafond ieder jaar verder verhoogd om te komen tot een totale stijging van 9,86%.  Dit plafond is belangrijk omdat pensioenen worden berekend in functie van de geherwaardeerde beroepsinkomsten, waarbij een maximum van toepassing is, het pensioenplafond.

Deze twee maatregelen komen bovenop de eerdere beslissing om de minimum pensioenen geleidelijk te verhogen tot een bedrag van netto 1.500 €/maand in 2024 (voor een volledige loopbaan).

Ook andere hervormingen werden intussen ingevoerd : de verhoging van de inkomstengarantie voor ouderen (IGO) en het gewaarborgd inkomen (GI), de verlenging van de overgangsuitkering,..

Het is dus de bedoeling dat het pensioen van zelfstandigen de komende jaren blijft stijgen.  Maar nu reeds is het effect merkbaar, ga dus zeker is kijken op mypension.be naar het effect op jouw toekomstig pensioen.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

24/05/23 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer

De verschillende dividenden en hun tarieven roerende voorheffing, kan u nog volgen?

27/05/23 Dividenden, het zou iets simpel moeten zijn, maar voor kleine vennootschappen is het de laatste jaren niet eenvoudig meer om door de bomen het bos nog te zien.  Gewone dividenden, VVPRbis dividenden, liquidatie-reserve... niet het meest aangename leesvoer, maar wel belangrijk bij de optimalisatie van je dossier.

Lees meer

Het verlaagd tarief vennootschapsbelasting

11/05/23 Het standaard tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kan dit (voor de eerste 100.000 € winst) dalen naar het kmo tarief van 20%.

Lees meer