Pensioen van zelfstandigen verhoogd

03/06/22 Het pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren.  De regering probeert via een pensioenhervorming deze kloof te dichten.

Sinds 1984 wordt er op de pensioenen van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt toegepast. Omdat zelfstandigen minder bijdroegen tot de sociale zekerheid, in vergelijking met een werknemer, werd via deze coëfficiënt ook hun pensioen verminderd.

Over de jaren heen zijn de sociale bijdragen van zelfstandigen echter steeds verhoogd, zodat er momenteel nog amper sprake is van een verschil.  Het is dan ook een logisch gevolg dat deze correctie, die het pensioen van een zelfstandige met één derde verminderde ten opzichte van het pensioen van een werknemer, werd afgeschaft.

Deze maatregel geldt voor pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 01 januari 2022 en slaat op de loopbaanjaren vanaf 2021.

Een tweede maatregel had betrekking op de verhoging van het inkomstenplafond vanaf 2021 met 2,38%. Tot 2024 wordt dit plafond ieder jaar verder verhoogd om te komen tot een totale stijging van 9,86%.  Dit plafond is belangrijk omdat pensioenen worden berekend in functie van de geherwaardeerde beroepsinkomsten, waarbij een maximum van toepassing is, het pensioenplafond.

Deze twee maatregelen komen bovenop de eerdere beslissing om de minimum pensioenen geleidelijk te verhogen tot een bedrag van netto 1.500 €/maand in 2024 (voor een volledige loopbaan).

Ook andere hervormingen werden intussen ingevoerd : de verhoging van de inkomstengarantie voor ouderen (IGO) en het gewaarborgd inkomen (GI), de verlenging van de overgangsuitkering,..

Het is dus de bedoeling dat het pensioen van zelfstandigen de komende jaren blijft stijgen.  Maar nu reeds is het effect merkbaar, ga dus zeker is kijken op mypension.be naar het effect op jouw toekomstig pensioen.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer