Toepassing forfaitair voordeel alle aard elektriciteit en verwarming beperkt

14/01/22 Vanaf januari 2022 is er een nieuwe voorwaarde voor de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming van toepassing. Dat kan voortaan enkel nog als deze voorzieningen samen met een woning kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Wat houdt terbeschikkingstelling precies in?

Hoe de “terbeschikkingstelling van een woning” begrepen moet worden, is niet zo duidelijk. De vennootschap die het onroerend goed ter beschikking stelt, moet er volgens ons wel niet noodzakelijk eigenaar van zijn. Het “ter beschikking stellen” is een ruim begrip. Zodra een vennootschap over een gebruiksrecht beschikt als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder en ze dat zakelijk of persoonlijk recht afstaat aan bijvoorbeeld een bedrijfsleider, lijkt ons aan de voorwaarde voldaan.

Hoeveel bedraagt het forfaitair voordeel in 2022?

Voor inkomstenjaar 2022 bedraagt het forfaitair voordeel voor bedrijfsleiders € 1.060 per jaar voor elektriciteit en € 2.130 voor verwarming.

Voor werknemers is dat € 480 per jaar voor elektriciteit en € 960 per jaar voor verwarming.

Wat zijn de gevolgen van deze verstrenging?

Deze fiscale verstrenging zal in heel wat gevallen negatieve gevolgen hebben. Als degene die het voordeel verleent het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend niet gelijktijdig ter beschikking stelt, zal het voordeel in hoofde van de begunstigde van de verwarming en/of elektriciteit gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde. En meestal zal dat hoger uitvallen dan de forfaitaire waardering. 

In de praktijk heeft de verstrenging dus ook een impact op de recent opgezette cafetariaplannen waarbij de levering van energie en verwarming aan personeelsleden als voordeel ingepast werd in het cafetariaplan en de werknemer slechts belast werd op de, meestal lagere, forfaitaire waardering van dit voordeel. 

Deze aanpassing treft ook de situaties waarbij een bedrijfsleider de kosten voor elektriciteit en verwarming laat dragen door zijn of haar vennootschap, terwijl de woning zelf volledig in zijn of haar privébezit is.

Waarom deze aanpassing?

Deze aanpassing kadert in een toekomstige fiscale hervorming. Voor de personenbelasting wil men uiteindelijk afstappen van alternatieve verloningsvormen.

Meer specifiek vormt deze wijziging de wettelijke verankering van de administratieve zienswijze en die van de rulingdienst.

Om te kunnen spreken over een “anders dan in geld verkregen voordeel” moet de werkgever de rechtstreekse contractant zijn van de energieleverancier. Is de bedrijfsleider of werknemer de contractant van de energieleverancier en betaalt de vennootschap die kosten terug, dan gaat het om een “in geld verkregen voordeel”. Daarop zijn de forfaitaire waarderingsregels niet van toepassing. 

In afwachting van deze grote aangekondigde fiscale hervorming, werd de forfaitaire waardering van elektriciteit en verwarming dus alvast beperkt.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet je Bvba niet tijdig om te zetten naar een BV

02/10/22 Ten laatste in 2023 moet je oude Bvba zijn omgezet naar een BV. Je wacht echter best niet te lang om dit in orde te brengen.

Lees meer

Kan een dividend op elk moment van het jaar?

20/09/22 Tijdens de statutaire jaarvergadering beslissen de aandeelhouders of er al dan niet een dividend wordt uitgekeerd uit de winst van het afgelopen boekjaar. Maar een dividenduitkering kan echter ook op andere ogenblikken worden bepaald.

Lees meer

Versnelde teruggaaf btw tegoed

12/09/22 Een btw-tegoed kan slechts worden teruggevraagd op het einde van een kwartaal, ook al dien je btw maandaangiften in.  Via een bijzondere vergunning kan je echter per maand teruggaaf van het btw-tegoed aanvragen.  Hierbij wint de belastingplichtige 2 keer: niet alleen kun je zo sneller teruggaaf vragen, de administratie betaalt onder dit systeem ook een maand sneller terug.

Lees meer