Toepassing forfaitair voordeel alle aard elektriciteit en verwarming beperkt

14/01/22 Vanaf januari 2022 is er een nieuwe voorwaarde voor de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming van toepassing. Dat kan voortaan enkel nog als deze voorzieningen samen met een woning kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Wat houdt terbeschikkingstelling precies in?

Hoe de “terbeschikkingstelling van een woning” begrepen moet worden, is niet zo duidelijk. De vennootschap die het onroerend goed ter beschikking stelt, moet er volgens ons wel niet noodzakelijk eigenaar van zijn. Het “ter beschikking stellen” is een ruim begrip. Zodra een vennootschap over een gebruiksrecht beschikt als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder en ze dat zakelijk of persoonlijk recht afstaat aan bijvoorbeeld een bedrijfsleider, lijkt ons aan de voorwaarde voldaan.

Hoeveel bedraagt het forfaitair voordeel in 2022?

Voor inkomstenjaar 2022 bedraagt het forfaitair voordeel voor bedrijfsleiders € 1.060 per jaar voor elektriciteit en € 2.130 voor verwarming.

Voor werknemers is dat € 480 per jaar voor elektriciteit en € 960 per jaar voor verwarming.

Wat zijn de gevolgen van deze verstrenging?

Deze fiscale verstrenging zal in heel wat gevallen negatieve gevolgen hebben. Als degene die het voordeel verleent het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend niet gelijktijdig ter beschikking stelt, zal het voordeel in hoofde van de begunstigde van de verwarming en/of elektriciteit gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde. En meestal zal dat hoger uitvallen dan de forfaitaire waardering. 

In de praktijk heeft de verstrenging dus ook een impact op de recent opgezette cafetariaplannen waarbij de levering van energie en verwarming aan personeelsleden als voordeel ingepast werd in het cafetariaplan en de werknemer slechts belast werd op de, meestal lagere, forfaitaire waardering van dit voordeel. 

Deze aanpassing treft ook de situaties waarbij een bedrijfsleider de kosten voor elektriciteit en verwarming laat dragen door zijn of haar vennootschap, terwijl de woning zelf volledig in zijn of haar privébezit is.

Waarom deze aanpassing?

Deze aanpassing kadert in een toekomstige fiscale hervorming. Voor de personenbelasting wil men uiteindelijk afstappen van alternatieve verloningsvormen.

Meer specifiek vormt deze wijziging de wettelijke verankering van de administratieve zienswijze en die van de rulingdienst.

Om te kunnen spreken over een “anders dan in geld verkregen voordeel” moet de werkgever de rechtstreekse contractant zijn van de energieleverancier. Is de bedrijfsleider of werknemer de contractant van de energieleverancier en betaalt de vennootschap die kosten terug, dan gaat het om een “in geld verkregen voordeel”. Daarop zijn de forfaitaire waarderingsregels niet van toepassing. 

In afwachting van deze grote aangekondigde fiscale hervorming, werd de forfaitaire waardering van elektriciteit en verwarming dus alvast beperkt.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

24/05/23 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer

De verschillende dividenden en hun tarieven roerende voorheffing, kan u nog volgen?

27/05/23 Dividenden, het zou iets simpel moeten zijn, maar voor kleine vennootschappen is het de laatste jaren niet eenvoudig meer om door de bomen het bos nog te zien.  Gewone dividenden, VVPRbis dividenden, liquidatie-reserve... niet het meest aangename leesvoer, maar wel belangrijk bij de optimalisatie van je dossier.

Lees meer

Het verlaagd tarief vennootschapsbelasting

11/05/23 Het standaard tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kan dit (voor de eerste 100.000 € winst) dalen naar het kmo tarief van 20%.

Lees meer