Uw buitenlands vastgoed aangeven in je aangifte personenbelasting

26/05/22 In je aangifte personenbelasting moet je steeds melding maken van al de panden in je bezit, ook die gelegen in het buitenland.  Het bedrag dat je moet invullen is vanaf dit jaar echter gewijzigd.

Tot vorig werd er in de aangifte personenbelasting van buitenlandse panden in je bezit de werkelijke of theoretische huurwaarde aangeven.  Vanaf dit jaar heeft de fiscus, onder Europese druk (lees meer), een Kadastraal Inkomen (KI) toegekend aan dit vastgoed.  Het is dit KI, dat je terugvindt op je MyMinfin pagina, dat je vanaf nu jaarlijks moet opnemen in je aangifte personenbelasting.  Vind je hier geen KI terug, kan je via deze zelfde toepassing alsnog de vragenlijst invullen om een KI toegekend te krijgen.

In de aangifte personenbelasting is de aparte rubriek “onroerende goederen gelegen in het buitenland” verdwenen. Voortaan vul je het KI van zowel je Belgische als buitenlandse eigendommen in onder de gekende rubriek “Vak III A”.

Al je het pand niet verhuurt of enkel verhuurt aan particulieren, vul je het KI in bij code 1106/2106, gesplitst tussen u en uw partner volgens de eigendomsverhouding.

Verhuur je uw pand aan een vennootschap of voor beroepsdoeleinden, dan vul je het KI in onder code 1109/2109 en de werkelijk ontvangen huur (of ontvangen huurvoordelen) onder code 1110/1120.

Om aan te geven dat het een buitenlands eigendom betreft, moet je in de nieuwe rubriek B vermelden in welke code je dit KI invulde, in welk land het pand ligt en om welk bedrag het gaat. Ligt het pand in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten van vul je deze gegevens in onder code B.1. (je KI is dan volledig vrijgesteld van belastingen).  Is er geen verdrag dan vul je dit in onder code B.2. (je KI is slechts voor de helft vrijgesteld).

Deze buitenlandse panden blijven dus, net zoals voorheen, in België meestal vrij van belastingen.  Wel telt dit onroerend inkomen (KI) mee om te bepalen in welke belastingschijven je Belgische inkomsten worden belast. Het bezitten van buitenlands vastgoed doet dus wel degelijk, ondanks de vrijstelling, je belastingdruk toenemen.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer