Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Opgelet, een pdf document is geen e-invoice. Een elektronische factuur is een document dat zo is gecodeerd dat het automatisch wordt ontvangen, gelezen en verwerkt door de software van de ontvanger.

Werk je me een facturatie pakket zal deze software allicht (tegen 2026) de mogelijkheid voor de opmaak van een e-invoice voorzien. Maak je je facturen in bv. een excel of pdf zijn er online (vaak gratis) tools die je de mogelijkheid geven aan deze verplichting te voldoen.

Bij facturatie aan de overheid bestond de verplichting tot elektronische facturatie al langer voor overheidsopdrachten waarvan de waarde gelijk is of hoger dan €30.000. Bij overheidsopdrachten wordt deze drempel nu verlaagd naar €3.000 vanaf 01/03/2024.  Het is trouwens ook dit (Peppol Ubl) formaat dat nu reeds verplicht wordt toegepast bij overheidsopdrachten dat als basis zal dienen voor de e-invoicing aan ondernemingen.

Deze nieuwe wetgeving is (nog) niet van toepassing voor facturen aan particulieren of aan buitenlandse bedrijven.

Bedoeling van de overheid is om met deze verplichting een betere controle te hebben over de btw invorderingen en om de administratieve lasten bij bedrijven te verkleinen. De geautomatiseerde verwerking van facturen is niet alleen sneller en goedkoper, het verkleint ook de kans op fouten.

Op termijn wil de overheid met deze systemen een ruimere en eenvoudigere controle mogelijk maken van facturen en gerapporteerde omzetten. Op korte termijn is er echter nog geen sprake van dat jouw facturen aan andere ondernemers automatisch ook aan de overheid worden gemeld of deze elektronische facturatie de klassieke btw aangifte zou vervangen.

Over de praktische invulling van bovenstaande verplichting zijn er nog heel wat vragen waar allicht de komende jaren verduidelijking over komt. Dit Belgisch verhaal kadert in een ruimer Europees initiatief dat verdere digitalisatie zal verplichten en harmoniseren over de landsgrenzen heen. Een materie de we graag voor je blijven opvolgen.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Interest percentage negatieve rekening courant 2023 gepubliceerd

26/01/24 Wanneer een rekening courant een “debetstand” vertoont, heeft de bestuurder meer schulden ten opzichte van zijn vennootschap dan tegoeden. Hierover zijn interesten verschuldigd.

Lees meer