Vanaf juli is het aanbieden van een elektronisch betaalmiddel verplicht

30/06/22 Vanaf 01 juli 2022 moeten alle ondernemingen hun particuliere klanten ten minste één elektronisch betaalmiddel aanbieden.

Om de consumenten het gemakkelijker te maken, en in de strijd tegen fiscale fraude, moeten alle ondernemingen de mogelijkheid voorzien dat hun particuliere klanten via minstens één elektronisch betaalsysteem hun aankopen kunnen voldoen.

Dit systeem zal een aanvulling zijn op cashbetalingen, want ook die moeten nog steeds worden aanvaard.  Maar enkel cash aanvaarden kan dus niet meer.  De onderneming is vrij om de technologie te kiezen die het meest geschikt lijkt : via een betaalterminal, een app op de smartphone, enz.  Betalingen met maaltijd-, eco-, cadeau- of consumptiecheques worden niet als een elektronisch betaalmiddel beschouwd, zelfs niet wanneer ze met een kaart worden uitgevoerd. Idem voor crypto- of andere virtuele munten.

Dit betekent dus ook dat je niet de mogelijkheid moet voorzien dat elke klant steeds elektronisch kan betalen. Het volstaat dat je één elektronische mogelijkheid, bovenop cash, voorziet.

Het is niet toegestaan om voor deze extra betaalmogelijkheid een bijkomende kost aan te rekenen.  Wat wel kan is dat je voor specifieke systemen toch een extra kost voorziet (bv. bij betalingen met een kredietkaart onder een bepaald bedrag), zolang je dan maar een extra elektronisch alternatief hebt dat wel gratis is (bv. Payconiq).

De term “onderneming” wordt zeer ruim bekeken. Dan kan een eenmanszaak of vennootschap zijn, maar evengoed een vereniging, een vrije beroeper, overheden (bv. bij de uitbating van een zwembad), enz.  De grootte van je onderneming heeft geen invloed op deze verplichting.  Voor een volledige definitie van "onderneming", zie volgende link. Enkele nuances : het moet wel gaan om een “duurzame” activiteit.  Bij een eenmalige of occasionele activiteit is deze verplichting niet van toepassing.  Ook bij verenigingen heb je enkel toepassing van deze reglementering wanneer de verenigingen op regelmatige basis voor economische doeleinden verkopen realiseren. Een zuivere dienst van de vereniging binnen het kader van haar statutair doel blijft vrijgesteld.

Heb je slechts zeer sporadisch een particuliere klant? Ook het toestaan van een betaling via overschrijving wordt aanvaard als elektronisch betaalmiddel.

Twijfel je welk systeem voor jou aangewezen is? Contacteer je bank of ga is kijken op de pagina van Febelfin via volgende link.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Het UBO-register invullen

20/06/22 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden.  Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

Pensioen van zelfstandigen verhoogd

03/06/22 Het pensioen van zelfstandigen ligt een stuk lager dan dat van werknemers en ambtenaren.  De regering probeert via een pensioenhervorming deze kloof te dichten.

Lees meer

Uw buitenlands vastgoed aangeven in je aangifte personenbelasting

26/05/22 In je aangifte personenbelasting moet je steeds melding maken van al de panden in je bezit, ook die gelegen in het buitenland.  Het bedrag dat je moet invullen is vanaf dit jaar echter gewijzigd.

Lees meer