Vanaf wanneer dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing?

03/05/22 Onder bepaalde voorwaarden is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. aan het standaard tarief van 30% : de VVPR-bis regeling.

Een verlaagd tarief roerende voorheffing is maar van toepassing wanneer de dividenden aan volgende voorwaarden voldoen :

  1. Uitgekeerd door nieuwe aandelen op naam : door oprichting of een bijkomende inbreng in geld;
  2. Deze aandelen werden gecreëerd door een inbreng in geld vanaf 01/07/2013. Aandelen van voor deze datum, winstbewijzen, inbrengen in natura, aandelen met een voorkeurrecht in de deelname van de inbreng of winst,… komen niet in aanmerking;
  3. Deze aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom zijn behouden door de belastingplichtige vanaf de inbreng van het eigen vermogen. Wanneer het eigendom van de aandelen wijzigt gaat het voorkeurstarief in principe verloren;
  4. Uitgekeerd door een “kleine” vennootschap (de jaarrekening kan opgemaakt worden volgens het verkort schema of micromodel). Voor deze regel wordt gekeken naar het jaar van oprichting. Indien de vennootschap later groot wordt kan het verlaagd tarief roerende voorheffing toch behouden blijven;
  5. De aandelen moeten volledig volstort zijn. De volstorting moet wel pas gebeuren voor de algemene vergadering die beslist over de dividend uitkering. De volstorting moet dus niet dadelijk uitgevoerd. Voor vennootschapsvormen uit het oude wetboek moet het kapitaal minstens het minimum bedrag van het geplaatst kapitaal in de vroegere bvba (€18.550) bereiken. Voor vennootschappen die werden opgericht onder het nieuwe wetboek (WVV) is er geen minimumbedrag aan ingebracht eigen vermogen van toepassing;

De meeste Kmo’s, opgericht na 01/07/2013, komen dus in aanmerking voor dit verlaagd tarief.

Om van een verlaagd tarief VVPR-bis gebruik te kunnen maken mogen de dividenden te vroegste zijn toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar, of volgende, na dat van de inbreng :

Voor dividenden toegekend in de winstverdeling van het tweede boekjaar volgende op dat van de inbreng bedraagt het tarief roerende voorheffing 20%.

Voor dividenden toegekend in de winstverdeling van het derde boekjaar volgende op dat van de inbreng bedraagt het tarief roerende voorheffing 15%.

Voorbeeld : werd uw vennootschap opgericht in 2020 en het einde van het eerste boekjaar vindt plaats op 31/12/2020 zal een dividend uitkering in 2023 (resultaatverdeling boekjaar 2022) onderhevig zijn aan een tarief van 20% roerende voorheffing. Een dividend uitkering in 2024 (resultaatverdeling boekjaar 2023) of later, aan een tarief van 15% roerende voorheffing. Deze verlaagde tarieven zijn dan van toepassing op de winsten welke vanaf opstart werden opgebouwd.

U heeft er dus alle belang bij om, na oprichting van uw vennootschap, een dividend uitkering uit te stellen. Na de vierjarige wachtperiode kan u immers elk jaar een dividend uitkeren aan het verlaagde tarief roerende voorheffing van 15%.

In veel gevallen kunnen deze termijnen nog met een jaar worden ingekort : lees meer

Voldoet uw vennootschap niet aan alle voorwaarden kan het aanleggen van een liquidatiereserve een alternatief zijn (lees meer). Het toepassen van een liquidatiereserve kan zelfs interessanter zijn indien er de komende jaren een liquidatie is gepland. Er kan dan immers geliquideerd worden aan een tarief van slechts 10% roerende voorheffing.

Meer weten over dividenden en roerende voorheffing ?  Lees dan volgende link.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

21/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

De liquiditeitstest

08/06/23 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer