Vergeet je UBO-register niet op te volgen

18/04/23 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen aan te passen en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds sneller boetes op.

Het UBO-register is een online register waar alle “Ultimate Beneficial Owners” of de  “uiteindelijke begunstigden” van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan (lees meer).  Als bestuurder ben je hoofdelijk aansprakelijk voor het naleven van deze regelgeving.  Je moet de Ubo’s van jouw vennootschap registreren (procedure) en een bewijsstuk toevoegen (kopie aandelenregister, oprichtingsakte,…). Wanneer er wijzigingen zijn moet je deze binnen de maand aanpassen in het register. Zijn er geen wijzigingen moet je de registratie jaarlijks bevestigen.

In principe krijg je eerst nog een herinneringsbrief wanneer er problemen zijn met je UBO-register.  Maar als je hierop niet reageert wordt er een boete opgelegd van (meestal) €500. Het is dan ook belangrijk dat je dit register bij de oprichting van jouw vennootschap invult, up-to-date houdt en, indien er geen wijzigingen zijn, jaarlijks de gegevens bevestigt.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

24/05/23 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer

De verschillende dividenden en hun tarieven roerende voorheffing, kan u nog volgen?

27/05/23 Dividenden, het zou iets simpel moeten zijn, maar voor kleine vennootschappen is het de laatste jaren niet eenvoudig meer om door de bomen het bos nog te zien.  Gewone dividenden, VVPRbis dividenden, liquidatie-reserve... niet het meest aangename leesvoer, maar wel belangrijk bij de optimalisatie van je dossier.

Lees meer

Het verlaagd tarief vennootschapsbelasting

11/05/23 Het standaard tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kan dit (voor de eerste 100.000 € winst) dalen naar het kmo tarief van 20%.

Lees meer