Vergeet je UBO-register niet op te volgen

18/04/23 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen aan te passen en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds sneller boetes op.

Het UBO-register is een online register waar alle “Ultimate Beneficial Owners” of de  “uiteindelijke begunstigden” van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan (lees meer).  Als bestuurder ben je hoofdelijk aansprakelijk voor het naleven van deze regelgeving.  Je moet de Ubo’s van jouw vennootschap registreren (procedure) en een bewijsstuk toevoegen (kopie aandelenregister, oprichtingsakte,…). Wanneer er wijzigingen zijn moet je deze binnen de maand aanpassen in het register. Zijn er geen wijzigingen moet je de registratie jaarlijks bevestigen.

In principe krijg je eerst nog een herinneringsbrief wanneer er problemen zijn met je UBO-register.  Maar als je hierop niet reageert wordt er een boete opgelegd van (meestal) €500. Het is dan ook belangrijk dat je dit register bij de oprichting van jouw vennootschap invult, up-to-date houdt en, indien er geen wijzigingen zijn, jaarlijks de gegevens bevestigt.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De liquidatiereserve

15/04/24 Bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de overheid.  Via het aanleggen van een liquidatiereserve kan je gebruik maken van een lager tarief roerende voorheffing.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet jaarlijks te bevestigen

08/04/24 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen door te geven en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds vaker sancties op.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

27/03/24 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer