Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

06/12/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

In je aangifte personenbelasting moet je het Kadastraal Inkomen (KI) van al je panden (uitgezonderd dat van je eigen woonhuis) aangeven. Verkrijg je een pand in het buitenland (door bv. aankoop, erfenis,…) ben je verplicht dit zelf spontaan te melden aan de fiscus zodat zij dit kunnen registeren en aan het pand een KI kunnen toekennen.

Vroeger werden buitenlandse panden immers meestal aangegeven en belast in de personenbelasting op basis van de werkelijke huurinkomsten of huurwaarde. En die was vaak een stuk hoger dan het Kadastraal Inkomen waarop onroerende goederen in België werden getaxeerd. Door dit verschil in behandeling leidde een buitenlandse vastgoedinvestering onrechtstreeks tot een hogere belastingdruk dan wanneer een gelijkaardige investering in België zou worden gedaan. Onder Europese druk was België verplicht dit te herzien zodat alle panden, binnen en buiten België, op een uniforme manier konden worden aangegeven en belast in de personenbelasting.

België heeft dit probleem opgelost door ook aan die buitenlandse panden, in bezit van Belgische belastingplichting, een KI toe te kennen. En de eenvoudigste manier om dit KI te verkrijgen is om een online vragenlijst in te vullen via je myminfin pagina (zie “mijn woning”, “mijn onroerende gegevens raadplegen” en “een goed in het buitenland aangeven”). Wordt het goed nadien terug verkocht of is er een wijziging (bv. structurele verbouwing) moet je dit opnieuw via dezelfde tool melden door bij het betreffende pand op “een wijziging aangeven” te kiezen.

Bezit je een buitenlands onroerend goed in gemeenschap met een of meerdere personen, dan moet elk een aparte aangifte indienen. Bezit je echter enkel het blote eigendom moet je, in tegenstelling tot de volle eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpacht- of opstalrechthouder, geen aangifte indienen. Ook voor gronden is er trouwens een aangifteplicht.

Belastingplichtigen die buitenlandse panden verkrijgen hebben de verplichting om dit binnen de vier maanden na akte te melden aan de administratie.

Eens deze (eenmalige) aangifte gedaan, volgt de verdere jaarlijkse opgave in je aangifte personenbelasting hetzelfde stramien als je andere panden, waarbij je natuurlijk wel steeds extra aangeeft dat het een buitenlands onroerend goed betreft (lees meer). Er werden met heel wat landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten zodat, ondanks de aangifteplicht, het buitenlands vastgoed in België vaak is vrijgesteld van personenbelasting. Toch kunnen er fiscale gevolgen zijn door het “progressievoorbehoud” waarbij er met dit buitenlands inkomen rekening wordt gehouden om het belastingtarief op uw andere inkomsten te bepalen. Hoe hoger uw buitenlandse inkomsten, hoe hoger de belastingdruk op uw andere inkomsten.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

21/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

De liquiditeitstest

08/06/23 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer