Verlegging van heffing krijgt een nieuwe vermelding op je factuur

30/01/22 Wanneer aannemers een factuur maken voor “werken in onroerend staat” aan een bedrijf met een actief btw nummer, rekenen zij geen btw aan over hun diensten.  De mededeling “verlegging van heffing” die op deze factuur moet worden geplaatst wordt vanaf dit jaar uitgebreid.

Vaak wordt er nog gesproken over diensten onder “medecontractant” (=  verlegging van heffing) wanneer een aannemer werken in onroerende staat (= werken die onlosmakelijk aan een pand zijn verbonden) doet voor een ander bedrijf met een btw nummer. Door geen btw aan te rekenen tussen bedrijven wordt het btw verhaal in de sector van (onder)aanneming vereenvoudigd.  De afnemer van de diensten zal immers zelf in zijn eigen btw aangifte de verschuldigde btw voldoen en aftrekken, dus een plus en min in zijn eigen btw aangifte die, bij volledig btw aftrek, op nul eindigt.

Tot en met eind december 2022 hoefde de aannemer die deze werken factureerde enkel “btw verlegd” op zijn factuur te vermelden.  Door wijzigende wetgeving verandert deze melding vanaf dit jaar naar “Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten

Deze wijziging werd ingevoerd om te vermijden dat een klant ten onrechte van de verlegging van heffing zou genieten.  Klanten met een btw nummer, maar die geen btw aangiften indienen (bv. kleine ondernemingen met een aangiftevrijstelling, btw eenheden,…) aanvaarden immers frequent maar al te graag zo’n factuur (zonder de voor hun niet aftrekbare btw) zonder aan de aannemer te melden dat deze vrijstelling eigenlijk niet op hun van toepassing was.   Bij controle van hun btw nummer in het Vies-Systeem staan zij immers meestal genoteerd als btw plichtig, zodat de aannemer er vanuit ging dat een factuur zonder btw correct was.

Met deze nieuwe verklaring wordt de aannemer, behoudens natuurlijk fraude, ontslagen wat betreft deze aansprakelijkheid, wanneer zijn klant de factuur zonder btw niet betwist.  De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze wetgeving wordt immers bij de afnemer geplaatst.  De klant is dus verplicht te melden aan de aannemer dat ze geen btw aangiften indienen zodat er 21% btw moet worden aangerekend.

Hierbij brengen we tevens in herinnering dat sinds 1 januari 2022 het attest voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6% voor werken in onroerende staat aan privéwoningen afgeschaft werd en vervangen is door een factuurvermelding (lees meer).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer