Verruimde transitiepremie voor zelfstandigen

16/07/21 Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden een maandelijkse transitiepremie krijgen van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse overheid wil op die manier werkzoekenden stimuleren om zelfstandig ondernemer te worden. Wie zelfstandige in hoofdberoep wordt verlies weliswaar zijn werkloosheidsuitkering, maar krijgt deze transitiepremie ter gedeeltelijke compensatie.

Voorwaarden

Je bent een zelfstandige in hoofdberoep die:  

 • nog geen drie maanden geleden gestart is als zelfstandige in hoofdberoep;
 • een eenmanszaak of een vennootschap heeft;
 • minstens 18 jaar oud zijn in de maand waarin je start als zelfstandige;
 • nog geen recht heeft op een pensioen;
 • aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
 • een ondernemingsnummer heeft;
 • een zelfstandige in hoofdberoep blijft zolang de transitiepremie loopt.

Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:

 • de dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
 • je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:

 • werkloosheidsuitkering;
 • werkloosheidsuitkering gecombineerd met ‘Springplank naar zelfstandige’;
 • leefloon van het OCMW;
 • financiële steun van het OCMW;
 • overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • ziekte- of invaliditeitsuitkering;
 • inschakelingsuitkering.

Je slaagde in een prestarterstraject en behaalde dit attest prestarterstraject ten hoogste 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Was je arbeidsongeschikt, dan moet je ook de toelating hebben om het werk te hervatten.

Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.

Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.

In de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 is de transitiepremie toegankelijk voor alle werkzoekenden, zonder bijkomende leeftijdsvoorwaarden. Dit is de zogenaamde “Verruimde transitiepremie”. De oorspronkelijke Transitiepremie was enkel bedoeld voor 45-plussers.

Steun

De transitiepremie wordt uitbetaald aan het einde van elke maand, gedurende maximaal twee jaar. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. De premie start met een uitkering van 500,00 €/maand en daalt dan geleidelijk.

Prestarterstraject

Een prestarterstraject is een opleiding van minstens 6 weken waarin je de opstart van je eigen zaak voorbereidt. Tijdens het traject leer je een businessplan op te stellen, ontwikkel je jouw vaardigheden als ondernemer en wordt de haalbaarheid van jouw ondernemersidee ingeschat.

Elke niet-werkende werkzoekende die een transitiepremie aanvraagt, moet een erkend prestarterstraject afgerond hebben. Je kunt geen vrijstelling krijgen voor het traject. Ook niet als je relevante diploma’s of ervaring hebt. Een overzicht van de erkende trajecten vind je op de site van Vlaio.

Na het doorlopen van dit traject laat je het  attest prestarterstraject invullen en ondertekenen door jouw opleidingsverstrekker. Voeg het attest toe aan het online aanvraagformulier als je de transitiepremie aanvraagt.

Je hebt 6 maanden om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep, na het afronden van het prestarterstraject. Anders kan je de transitiepremie niet meer aanvragen.

Alle info, formulieren, enz. vind je op de site van Vlaio (link).

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Btw-vrijstelling kleine onderneming

12/01/22 Een ondernemer kan zich niet zomaar beroepen op de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Er moet daarvoor uitdrukkelijk worden gekozen, voorafgaandelijk aan de opstart van de activiteiten.

Lees meer

Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

10/01/22 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. Aan deze vrijstelling zijn echter voorwaarden verbonden.

Lees meer

Een gift via je vennootschap

04/01/22 Een gift die je privé hebt betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting.  Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. 

Lees meer