Vlaamse woonbonus afgeschaft

07/11/19 Vanaf 2020 wordt voor nieuwe kredieten de Vlaamse woonbonus afgeschaft en vervangen door een verlaging van de registratierechten. De Vlaamse woonbonus was een stimulans voor het verwerven van je eigen woonhuis met het idee om, via een fiscale korting op je lening, de betaalbaarheid van woningen te verhogen. Maar het effect was omgekeerd.

De fiscale korting die kopers kregen voor hun lening, maakten huizen immers duurder. Kopers leken op termijn een fiscaal voordeel te doen door de woonbonus, maar betaalden eigenlijk bij de aankoop van hun huis meer. En hoge registratierechten maakten de woningmarkt, in verhouding met andere landen, minder mobiel : het financieel verlies bij de aankoop van een woning belemmert de mobiliteit van kopers.

Dus door de fiscale voordelen verbonden aan leningen af te schaffen (woonbonus), maar de kost bij de aankoop dadelijk te verminderen (daling registratierechten) creëer je een stimulans om sneller van woning te wisselen. Mensen zullen hierdoor sneller verhuizen naar een woning aangepast aan hun behoeften, of woon-werk verkeer verminderen door te verhuizen naar de omgeving van hun nieuwe werkgever. Wat dan weer interessant is voor het verminderen van files en de arbeidsmarkt verbetert. Voor jonge mensen kan een dadelijke korting interessanter zijn dan een voordeel op lange termijn.

In het Vlaams regeerakkoord werd dus overeengekomen de Vlaamse woonbonus voor nieuwe hypothecaire kredieten af te schaffen vanaf januari 2020. Als compensatie van deze maatregel worden de registratierechten voor de aankoop van je enige gezinswoning verder verlaagd vanaf 7% naar 6%.

De compensatie is wel slechts gedeeltelijk. Het (lange termijn) voordeel van de woonbonus overtreft immers de extra korting registratierechten. Van je afbetalingen lening kreeg je immers jaarlijks een belastingvermindering van 40% op de eerste 1.520,00 € aflossing (kapitaal & interesten). Dit voor hypothecaire leningen afgesloten vanaf 01/01/2016 van minstens 10 jaar. Was het je enige woning, dan werd het aftrekbaar bedrag de eerste 10 jaar verhoogd met 760,00 €. Had je in het jaar van afsluiten lening minstens drie kinderen ten laste, kreeg je nog een extra verhoging van 80,00 €. Zodoende kreeg je een jaarlijkse fiscaal voordeel van maximaal 944,00 € (40% op 2.360,00 €). Dus op termijn toch een pak meer dan de 1% minder registratierechten bij aankoop.

Wat met de lopende woonbonussen ? Die worden gelukkig niet gewijzigd. Ook als je je lopende lening, waaraan nog een voordeel van de woonbonus is gekoppeld, wenst te herfinancieren kan dit zonder problemen. De herfinanciering van een bestaande hypothecaire lening wordt immers beschouwd als de verderzetting van je vorig krediet. Herfinancier je meer dan het openstaande bedrag wordt dit surplus wel beschouwd als een nieuw krediet. Doe je een weder opname van je lening (het reeds afgelost kapitaal wordt opnieuw geleend) wordt dit ook beschouwd als een nieuw krediet, waarop de woonbonus dus niet meer van toepassing is.

Je kan de voordelen lopende woonbonus niet verlengen door je bestaand krediet te verlengen. Fiscaal wordt het voordeel van de woonbonus immers beperkt tot de duurtijd van je initieel krediet.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer