Vlaamse woonbonus afgeschaft

07/11/19 Vanaf 2020 wordt voor nieuwe kredieten de Vlaamse woonbonus afgeschaft en vervangen door een verlaging van de registratierechten. De Vlaamse woonbonus was een stimulans voor het verwerven van je eigen woonhuis met het idee om, via een fiscale korting op je lening, de betaalbaarheid van woningen te verhogen. Maar het effect was omgekeerd.

De fiscale korting die kopers kregen voor hun lening, maakten huizen immers duurder. Kopers leken op termijn een fiscaal voordeel te doen door de woonbonus, maar betaalden eigenlijk bij de aankoop van hun huis meer. En hoge registratierechten maakten de woningmarkt, in verhouding met andere landen, minder mobiel : het financieel verlies bij de aankoop van een woning belemmert de mobiliteit van kopers.

Dus door de fiscale voordelen verbonden aan leningen af te schaffen (woonbonus), maar de kost bij de aankoop dadelijk te verminderen (daling registratierechten) creëer je een stimulans om sneller van woning te wisselen. Mensen zullen hierdoor sneller verhuizen naar een woning aangepast aan hun behoeften, of woon-werk verkeer verminderen door te verhuizen naar de omgeving van hun nieuwe werkgever. Wat dan weer interessant is voor het verminderen van files en de arbeidsmarkt verbetert. Voor jonge mensen kan een dadelijke korting interessanter zijn dan een voordeel op lange termijn.

In het Vlaams regeerakkoord werd dus overeengekomen de Vlaamse woonbonus voor nieuwe hypothecaire kredieten af te schaffen vanaf januari 2020. Als compensatie van deze maatregel worden de registratierechten voor de aankoop van je enige gezinswoning verder verlaagd vanaf 7% naar 6%.

De compensatie is wel slechts gedeeltelijk. Het (lange termijn) voordeel van de woonbonus overtreft immers de extra korting registratierechten. Van je afbetalingen lening kreeg je immers jaarlijks een belastingvermindering van 40% op de eerste 1.520,00 € aflossing (kapitaal & interesten). Dit voor hypothecaire leningen afgesloten vanaf 01/01/2016 van minstens 10 jaar. Was het je enige woning, dan werd het aftrekbaar bedrag de eerste 10 jaar verhoogd met 760,00 €. Had je in het jaar van afsluiten lening minstens drie kinderen ten laste, kreeg je nog een extra verhoging van 80,00 €. Zodoende kreeg je een jaarlijkse fiscaal voordeel van maximaal 944,00 € (40% op 2.360,00 €). Dus op termijn toch een pak meer dan de 1% minder registratierechten bij aankoop.

Wat met de lopende woonbonussen ? Die worden gelukkig niet gewijzigd. Ook als je je lopende lening, waaraan nog een voordeel van de woonbonus is gekoppeld, wenst te herfinancieren kan dit zonder problemen. De herfinanciering van een bestaande hypothecaire lening wordt immers beschouwd als de verderzetting van je vorig krediet. Herfinancier je meer dan het openstaande bedrag wordt dit surplus wel beschouwd als een nieuw krediet. Doe je een weder opname van je lening (het reeds afgelost kapitaal wordt opnieuw geleend) wordt dit ook beschouwd als een nieuw krediet, waarop de woonbonus dus niet meer van toepassing is.

Je kan de voordelen lopende woonbonus niet verlengen door je bestaand krediet te verlengen. Fiscaal wordt het voordeel van de woonbonus immers beperkt tot de duurtijd van je initieel krediet.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De Vennootschapsbijdrage

13/11/2019 Het aansluiten van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds is een minder gekende verplichting. Er bestaat bovendien nogal wat verwarring over. Vaak denken de oprichters van een onderneming dat ze hun vennootschap niet moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds omdat ze zelf al aangesloten zijn als natuurlijk persoon. De vennootschapsbijdrage is echter verbonden aan de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van de vennootschap.

Lees meer

Extra voorwaarde bij uitkering van auteursrechten aan de bedrijfsleider

29/10/19 Bedrijfsleiders keren zich maar al te graag een vergoeding voor auteursrechten uit.  Hoeveel fiscaal aanvaardbaar is blijft een moeilijke evenwichtsoefening. In een recente ruling legt de fiscus een bijkomende voorwaarde op.

Lees meer

Versnelde teruggaaf Btw tegoed voor starters vanaf 2020

16/10/19 Een btw-tegoed kan slechts worden teruggevraagd op het einde van een kwartaal, ook al dien je btw maandaangiften in. Via een bijzondere vergunning kan je echter per maand teruggaaf van het btw-tegoed aanvragen. Hierbij wint de belastingplichtige 2 keer: niet alleen kun je zo sneller teruggaaf vragen, de administratie betaalt onder dit systeem ook een maand sneller terug.

Lees meer