Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2020 (aanslagjaar 2021)

17/03/20 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn op je winst, is het aangewezen een voorafbetaling vennootschapsbelasting te voorzien.

Door tijdige en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt uw vennootschap immers deze belastingvermeerdering van 6,75%.  Deze vermeerdering wordt namelijk verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de uitgevoerde voorafbetalingen :

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (10 april 2020*) x 9,00 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (10 juli 2020*) x 7,50 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (10 oktober 2020*) x 6,00 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (20 december 2020*) x 4,50 %

( * vervaldagen indien uw boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar, volgt uw boekjaar niet het kalenderjaar, contacteer uw accountant voor meer info )

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).  Door elk kwartaal één vierde van de verschuldigde belastingdruk vooraf te betalen neutraliseer je bijgevolg de verhoging volledig.  Wij adviseren om, in de mate dat uw cashflow dit toestaat, vooral in het begin van het jaar extra te betalen.  Op die manier kan immers volledig geoptimaliseerd worden, zonder het volledig bedrag aan geraamde vennootschapsbelasting vooraf te betalen.

Voorbeeld : geraamde belastingdruk bedraagt 1.000,00 €. Bij gebrek aan voorafbetalingen wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij de opmaak van het aanslagbiljet verhoogd met 6,75% tot 1.067,50 €.  Door tegen 10 april bv. 500,00 € te storten (500,00 x 9,00% = 45,00 € voordeel) en tegen 10 juli 300,00 € (300,00 x 7,50% = 22,50 € voordeel) wordt de volledige verhoging van 67,50 € geneutraliseerd door de voordelen (45,00 € + 22,50 €) verbonden aan de uitgevoerde voorafbetalingen.   Deze optimalisatie kan je ook bereiken door voor 10 april 75% van de geraamde belastingdruk te storten, of om elk kwartaal 25% van de geraamde belastingdruk te storten. 

Het eventueel overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting kan aangerekend wordt, na ontvangst van het aanslagbiljet, terugbetaald. Opgelet, u kan door teveel te betalen geen belastingvermindering krijgen. Vennootschappen kunnen immers enkel een vermeerdering voorkomen door aan voorafbetalingen te doen.

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling door de fiscus, wacht u beter niet tot de laatste dag om uw betaling te verrichten. Betalingen die na vervaldag toekomen worden immers automatisch naar het volgende kwartaal doorgeschoven (met een lager voordeel tot gevolg).

Betaalinstructies voorafbetalingen :

  • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend;
  • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen;
  • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde” : Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33 bus 42 te 1030 Schaarbeek;
  • gebruik als mededeling bij voorkeur de gestructureerde mededeling berekend op basis van uw ondernemingsnummer (link);

De meeste bedrijven ontvangen elk kwartaal een brief van de Fod Financien met deze betalingsinstructies.

Opgelet, kmo ondernemingen (= kleine vennootschappen volgens de voorwaarden van WVV) zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting. Bij deze vennootschappen wordt er immers nog geen verhoging toegepast.

Afschaffing papieren rekeninguittreksel : als belastingplichtige kan je de toestand van de gedane voorafbetalingen consulteren via de site van myminfinpro. Het jaarlijks papieren rekeninguittreksel met de uitgevoerde stortingen zal dus (in principe) niet meer worden toegezonden. Wijzigingen in de uitgevoerde stortingen (bv. terugvragen van een teveel betaald bedrag) kunnen, via diezelfde site, worden aangevraagd uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk. Bij boekjaren per kalenderjaar dus tot 31 maart van het volgend kalenderjaar.

Update 03/04/20 CoronacrisisVoor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag te verhogen : bedrag van de 3de voorafbetaling (10 oktober 2020) geeft een vermindering van 6,75 % (ipv 6,00%),  bedrag van de 4de voorafbetaling (20 december 2020) een vermindering van 5,25 % (ipv 4,50%).  Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van voorafbetalingen dus (iets) minder nadelig.  De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen.  Deze maatregel geldt dan ook niet voor vennootschappen die dividenden betalen of toekennen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 of een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen. 

Meer tips & tricks, of op zoek naar info over de ondersteunende Coronacrisis maatregelen ? Lees verder :  lees meer.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer