Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2023 (aanslagjaar 2024)

02/03/23 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het aangewezen om voorafbetalingen vennootschapsbelasting te voorzien.

Door tijdige en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt jouw vennootschap immers deze belastingvermeerdering van 6,75%. Deze belastingverhoging wordt namelijk verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de uitgevoerde voorafbetalingen :

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (voor 11 april 2023*) x 9,00%
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (voor 10 juli 2023*) x 7,50%
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (voor 10 oktober 2023*) x 6,00%
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (voor 20 december 2023*) x 4,50%

( * vervaldagen indien je boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar, volgt het boekjaar niet het kalenderjaar, contacteer je accountant voor meer info )

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).  Door elk kwartaal één vierde van de verschuldigde belastingdruk vooraf te betalen, neutraliseer je bijgevolg de verhoging volledig.  We adviseren om, in de mate dat je cashflow dit toelaat, vooral in het begin van het jaar extra te betalen.  Op die manier kan immers volledig worden geoptimaliseerd, zonder het volledig bedrag aan geraamde vennootschapsbelasting vooraf te betalen.

Voorbeeld : geraamde belastingdruk bedraagt 10.000,00 €. Bij gebrek aan voorafbetalingen wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij de opmaak van het aanslagbiljet verhoogd met 6,75% tot 10.675,00 €.  Door tegen 11 april bv. 5.000,00 € te storten (5.000,00 x 9,00% = 450,00 € voordeel) en tegen 11 juli 3.000,00 € (3.000,00 x 7,50% = 225,00 € voordeel) wordt de volledige verhoging van 675,00 € geneutraliseerd door de voordelen (450,00 € + 225,00 €) verbonden aan de uitgevoerde voorafbetalingen. Deze optimalisatie kan je ook bereiken door voor 11 april 75% van de geraamde belastingdruk te storten, of door elk kwartaal 25% van de geraamde belastingdruk te storten. 

Het eventueel overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting kan aangerekend worden, zal na ontvangst van het aanslagbiljet, worden terugbetaald. Opgelet, je kan door teveel te betalen geen belastingvermindering krijgen. Vennootschappen kunnen immers enkel een vermeerdering voorkomen door aan voorafbetalingen te doen.

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen je betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling door de fiscus, wacht je beter niet tot de laatste dag om deze betaling te verrichten. Betalingen die na vervaldag toekomen worden immers automatisch naar het volgende kwartaal doorgeschoven (met een lager voordeel tot gevolg).

Betaalinstructies voorafbetalingen :

  • betaal via een bankrekening die op naam van de vennootschap is geopend;
  • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen Vennootschappen;
  • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde” : Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33 bus 42 te 1030 Schaarbeek;
  • gebruik als mededeling de gestructureerde mededeling berekend op basis van jouw ondernemingsnummer (link);

Je krijgt elk kwartaal een brief van de fiscus met deze te volgen betalingsinstructies op de myminfin pagina van je vennootschap.  Op deze myminfin pagina kan je bovendien ook deze voorafbetalingen uitvoeren.  Opgelet, de bedragen die je hier online kan storten zijn wel beperkt tot de limiet van je kaart of betalingsapp.  Maak je accountant er best ook attent op dat deze online storting een voorafbetaling betreft. 

Vrijstelling starters : kmo ondernemingen (= kleine vennootschappen volgens de voorwaarden van WVV) zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting. Bij deze vennootschappen wordt er immers nog geen verhoging toegepast.

Als belastingplichtige kan je de toestand van de uitgevoerde voorafbetalingen consulteren via de site van myminfin. Het jaarlijks papieren rekeninguittreksel met de uitgevoerde stortingen zal dus niet meer worden toegezonden. Wijzigingen in de uitgevoerde stortingen (bv. terugvragen van een teveel betaald bedrag) kunnen, via diezelfde site, worden aangevraagd uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk. Bij boekjaren per kalenderjaar dus tot 31 maart van het volgend kalenderjaar.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

2e wagen op de zaak niet langer evident

17/09/23 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider. Maar dat is nu niet langer het geval.

Lees meer

Hoe de publicatieformulieren Staatsblad te ondertekenen

12/09/23 Wanneer je als vennootschap een wijziging in het bestuursorgaan, zetelverplaatsing, e.d. wil doorvoeren, worden er notulen opgesteld. Van deze notulen moet een uittreksel worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Lees meer

Btw aftrek bedrijfswagen

08/09/23 Als u een als bedrijfswagen een personenauto gebruikt is de btw die wordt berekend op de aankoop (of huur, leasing,…) slechts gedeeltelijk aftrekbaar.  Deze btw aftrek zal bij personenwagens tussen 35 procent en 50 procent liggen.

Lees meer