Voordeel alle aard personenwagen stijgt in 2023

21/12/22 Door de stijging van de CO2 referentie-uitstoot stijgt vanaf 2023  het voordeel alle aard voor de wagens op fossiele brandstoffen die worden ter beschikking gesteld aan de werknemer of bedrijfsleider.

Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met de personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig. De fiscale formule om dat belastbaar voordeel te berekenen, is de cataloguswaarde x leeftijdsfactor x 6/7 x CO2-percentage. Het CO2-percentage is 5,5% als de uitstoot van de auto gelijk is aan de zgn. referentie-uitstoot. Maar die referentie-uitstoot daalt jaarlijks omdat er in België gemiddeld meer voertuigen worden ingeschreven met een lagere CO2-uitstoot.

De referentie-uitstoot wordt immers jaarlijks aangepast aan hoe de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven Belgische wagens evolueert. Concreet daalt de referentie-uitstoot van 2023 in vergelijking met die 2022 voor dieselauto’s van 75 g/km naar 67 g/km, en voor benzineauto’s van 91 g/km naar 82 g/km. Deze lagere referentie-uitstoot leidt tot een hoger belastbaar voordeel omdat de CO2 uitstoot van bestaande wagens dus stijgt ten opzichte van deze referentie-uitstoot.

De formule maakt dit duidelijk :
Diesel : Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 uitstoot wagen – 67 ) × 0,1 ] / 100
Benzine : Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 uitstoot wagen – 82 ) × 0,1 ] / 100

Uit bovenstaande formule blijkt dat wanneer de referentie CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van je bestaande wagen stijgt.

Voor elektrische auto’s wijzigt er niets vermits die uiteraard geen CO2-uitstoot hebben. In bovenstaande formule wordt er hiervoor het minimumpercentage van 4% als CO2 -percentage gebruikt.

Het berekend voordeel kan op jaarbasis ook nooit minder bedragen dan het jaarlijks geïndexeerde minimumvoordeel. Voor 2023 bedraagt dit minimum bedrag 1.540,00 €/jaar. 

Een stijging van het voordeel van alle aard heeft bovendien ook een invloed op de belastingdruk binnen de vennootschap.  Ook een vennootschap betaalt immers vennootschapsbelasting over 17% of 40% van dit voordeel, naargelang er al dan niet ook een tankkaart is voorzien bij de wagen.

Ter volledigheid : in bovenstaande formule wordt de catalgousprijs nog gecorrigeerd door een leeftijdsfactor van de wagen.  Die bedraagt 100% voor de eerste 12 maanden na eerste inschrijving en daalt dan uiteindelijk tot 70% vanaf 61 maanden.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2023 (aanslagjaar 2024)

02/02/23 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn over je winst, dan is het aangewezen voorafbetalingen vennootschapsbelasting te voorzien.

Lees meer

De winstpremie

01/02/23 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Lees meer

Voordeel alle aard van elektriciteit, zonnepanelen en een laadpaal

27/01/23 Wanneer uw vennootschap aan haar werknemer of bedrijfsleider kosteloos een elektrische of hybride bedrijfswagen ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, dan moet daarvoor een voordeel van alle aard aangerekend worden.  Maar wat met  de elektriciteitskosten voor het opladen van deze wagen, of de plaatsing van zonnepanelen, een thuisbatterij of er een laadpaal ter beschikking wordt gesteld?

Lees meer