Zijn interesten over leningen om dividenden uit te keren aftrekbaar?

17/05/22 Om een dividend uit te keren wil je met je vennootschap een lening aangaan. De fiscus doet echter moeilijk over de aftrek van de verschuldigde interesten over deze lening.

Het basisprincipe om kosten fiscaal kunnen af te trekken van je winst, is dat deze kosten  “noodzakelijk zijn om je belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden”.  Een principe waar je fiscaal controleur bij controle steeds zal naar verwijzen.  Dus bij  interesten over een lening om een nieuwe investering te doen is er allicht geen problemen.  Ook de verschuldigde interesten bij de leasing van je bedrijfsvoertuig, de interesten op een kaskrediet om een tijdelijke cashflow spanning op te lossen,... zullen allicht glansrijk de toets van fiscale controle doorstaan. Maar wat met betaalde interesten over een lening om de aandeelhouders een dividend uit te keren? Deze interesten zijn immers voor je vennootschap niet noodzakelijk om inkomsten te verkrijgen? Meer nog, zo’n uitkering van een dividend zal je vennootschap zelfs verarmen. Bijgevolg zal de fiscus bij controle niet bereid zijn de aftrek hiervan te aanvaarden.

Het argument dat het nu eenmaal het doel van een vennootschap is om “de aandeelhouders te vergoeden voor hun inbreng” en bij gebrek aan voldoende cash een lening moet worden aangegaan, wordt niet aanvaard.

Rechtspraak is genuanceerder, t.t.z. sluit de aftrek van deze interesten principieel niet uit. Maar ook een rechtbank zal vragen aan te tonen waarom deze interesten noodzakelijk zijn om je inkomsten te behalen.  En omdat dit bewijs erg moeilijk is te leveren is, wordt ook door rechtbanken nog geoordeeld in het nadeel van de belastingplichtige.

Opgelet, bovenstaande wil niet zeggen dat de fiscus moeilijk zal doen over de dividenduitkering zelf. Een dividend wordt immers pas uitgekeerd uit de winst na belasting, dus daar zal je controleur niet wakker van liggen.

Conclusie, interesten over een lening om een dividend uit te keren worden door de fiscus niet aanvaard als aftrekbare beroepskost.  Zorg er dan ook voor dat eventuele leningen worden gekoppeld aan je beroepsactiviteiten, maar organiseer de uitkering van je dividend met eigen middelen.

In het verlengde van deze problematiek maken we je nog even attent op de verplichting om bij elke dividenduitkering binnen een BV of CV een liquiditeitstest te doen. D.w.z. dat een dividenduitkering er niet mag toe leiden dat de vennootschap in de volgende 12 maanden niet langer haar opeisbare schulden zou kunnen voldoen (lees meer).

Vragen ?  Contacteer je accountant om te kijken wat te doen in jouw dossier.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

27/05/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer

Voordeel alle aard bedrijfswagen

15/05/24 Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met een personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig.

Lees meer