Hoe btw berekenen bij de verkoop van uw tweedehands personenwagen?

09/08/23 Als je als bedrijf een personenwagen aankoopt is de btw hierop voor maximum 50% aftrekbaar. Dit maakt dat bij de latere verkoop op slechts 50% van de prijs btw moet worden gerekend.

Wordt met de koper een bedrag exclusief btw afgesproken, dan is de btw eenvoudig te berekenen. Je deelt het afgesproken bedrag door twee en rekent op slechts de helft 21% btw. Is de afgesproken prijs echter inclusief btw, dan wordt de berekening complexer. Btw moet dan immers worden berekend op de helft van de verkoopprijs zonder die btw. 

Stel dat de verkoopprijs inclusief btw 10.000 € bedraagt, dan moet je hier eerst de btw uithalen om het bedrag zonder btw te kennen (= maatstaf van heffing).  In normale omstandigheden deel je het bedrag inclusief btw door 1,21 om het bedrag exclusief btw te kennen.  Maar omdat in huidig voorbeeld de aan te rekenen btw slechts 50% bedraagt (van 21%) moet je bijgevolg het bedrag inclusief btw delen door 1,105 om het bedrag zonder btw te kennen.   10.000,00 € delen door 1,105 maakt 9.049,77 € (= bedrag zonder btw), wat je vervolgens deelt door 2 om het bedrag te bekomen waarop  21% btw moet worden aangerekend. 

 Je factuur :
      Maatstaf van heffing zonder btw = 4.524,89 € + 0,00 € btw
      Maatstaf van heffing met btw = 4.524,89 € + 950,22 € btw
      Totaal Factuur =  10.000,00 € (inclusief btw).

Opgelet, bij een verkoop aan een particulier maakt de berekeningswijze van de inbegrepen btw voor hem of haar allicht weinig uit.  Bij verkoop aan een btw plichtige kan er wel discussie ontstaan omdat de koper niet op de hoogte was dat de afgesproken prijs slechts 50% btw bevat en er bijgevolg ook minder btw zal kunnen gerecupereerd worden in zijn aangifte. Het is dan ook aangewezen om in dit geval de btw berekening dadelijk duidelijk te communiceren. We merken dat zeker professionele opkopers hiervan wel is misbruik maken door eerst een bedrag inclusief btw overeen te komen om er dan nadien vanuit te gaan dat op je verkoopfactuur 21% btw berekend wordt. Hierdoor kunnen zij immers meer btw recupereren en daalt voor jou het bedrag dat je werkelijk gaat overhouden.  

Heb je de personenwagen zelf gekocht zonder btw (bv. van een particulier of onder de margeregeling) dan is deze tolerantie niet van toepassing en moet je,  bij de verkoop van deze wagen, 21% btw berekenen op de volledige prijs. Ook wanneer bij de aankoop meer dan 50% van de btw werd afgetrokken, omdat het bv. een personenwagen was bestemd voor verhuur, kan je geen gebruik maken van deze uitzondering. Dit systeem is hoe dan ook enkel van toepassing op personenwagens (dus nooit op een lichte vrachtwagen, moto,….) en is slechts een tolerantie, geen verplichting.

Indien je de tolerantie toepast moet je op de factuur melding maken van de btw richtlijn die deze uitzondering toestaat: “Bijzondere maatstaf, toepassing circulaire nr. 36/2015 van 21.09.2015

Ter volledigheid hierbij ook nog de andere klassieke factuurvermeldingen bij de verkoop van een personenwagen :

“voertuig verkocht in de staat waarin hij zich bevindt en die door de koper is gekend en goedgekeurd”
   Merk;
   Model / Type;
   Chassisnummer;
   Bouwjaar;
   Datum van eerste inschrijving;
   Kilometerstand;
   Cilinderinhoud;
   Motorvermogen;
   Co2-uitstoot;
   Brandstoftype.

 

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De liquidatiereserve

15/04/24 Bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de overheid.  Via het aanleggen van een liquidatiereserve kan je gebruik maken van een lager tarief roerende voorheffing.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet jaarlijks te bevestigen

08/04/24 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen door te geven en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds vaker sancties op.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

27/03/24 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer