Let op voor phishing

04/05/21 De laatste maanden kregen we heel wat vragen van cliënten die een mail ontvingen vanuit de dienst “Fod Financiën” met de dwingende vraag gegevens over te maken, een betaling te verrichten, enz.

Deze e-mails zijn soms zeer professioneel opgesteld maar uiteindelijk niet meer dan pogingen tot phishing : een vorm van oplichting waarbij een internetcrimineel bezoekers naar een valse website lokt. Die website is dikwijls zo nagemaakt dat ze lijkt op een betrouwbare site van bv. de overheid (of van een bedrijf, een bank, enz.), waarbij een internetcrimineel probeert om bv. uw bankgegevens te stelen.

Alertheid is dan ook geboden. Soms, en steeds vaker, wordt de identiteit van de belastingdienst immers gebruikt bij pogingen tot online of telefonische fraude.  We leggen kort uit hoe je die pogingen kunt herkennen, zodat je vermijdt dat je slachtoffer wordt.

Hoe herkent u een poging tot fraude?

  • Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres van de Federale Overheidsdienst Financiën.
    Officiële extensies zijn @minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be. Opgelet, fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres dat goed op het officiële adres lijkt (bv. @minfin.fgov.be, minfin.fed.be@europe.com; @minfin-fed.org ...).
  • Men vraagt je om via telefoon, e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens of gegevens in verband met internetbankieren (digipass) mee te delen.
  • Het verhaal is te mooi om waar te zijn of komt totaal onverwacht : je krijgt een bericht dat ze je een bepaald bedrag gaan terugbetalen.  Of je wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar je hebt geen idee waarover het gaat. Of het bedrag dat je moet terugkrijgen of betalen stemt niet overeen met het saldo dat uw accountant voor jou had berekend.
  • Men vraagt je om een betaling te doen maar de bankrekening waarop u dat moet doen, is geen bankrekening van de FOD Financiën. Er zijn maar een beperkt aantal manieren om een betaling te doen aan de FOD Financiën : via de toepassing MyMinfin of storten van het bedrag op een officiële rekening, die heeft altijd de volgende structuur : BEXX 6792 XXXX XXXX.
  • Er staan veel spel- en/of taalfouten in het bericht, de schrijfstijl komt niet overeen met die van de fiscus.
  • De persoon die u opbelt, is opdringerig en gebruikt dreigementen om u aan te sporen snel een betaling te doen.
  • U krijgt een e-mail, sms of whatsapp van een gerechtsdeurwaarderskantoor waarin die je in opdracht van de fiscus vraagt een schuld te vereffenen. De fiscus werkt wel samen met gerechtsdeurwaarders, maar die sturen geen officiële documenten per e-mail, sms of whatsapp. 

Meer tips : https://safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

Enkele voorbeelden van pogingen tot oplichting die we via onze cliënten ontvingen :

Voorbeeld :

Voorbeeld :

Opletten is dan ook de boodschap. Ontvang je een bericht van de fiscus waarover je twijfelt ? Contacteer je Alteor dossierbeheerder.

Meer tips & trics ? 

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Zijn interesten over leningen om dividenden uit te keren aftrekbaar?

12/05/22 Om een dividend uit te keren wil je met je vennootschap een lening aangaan. De fiscus doet echter moeilijk over de aftrek van de verschuldigde interesten over deze lening.

Lees meer

Vanaf wanneer dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing?

03/05/22 Onder bepaalde voorwaarden is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. aan het standaard tarief van 30% : de VVPR-bis regeling.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/22 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2021, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer