Boekhouding

Boekhouding wordt nog te vaak aanzien als een noodzakelijk kwaad, een overhead die enkel geld kost. Een boekhouding op maat is echter een noodzakelijk beleidsinstrument dat u toelaat een volledig zicht te krijgen op uw bedrijf en tijdig bij te sturen waar nodig. Als erkend accountantskantoor voert Alteor uw volledige boekhouding en zorgen we ervoor dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Op regelmatige tijdstippen worden uw cijfers besproken.  De aanlevering gebeurt via een afgesproken methodiek : een klassieke balans, een vergelijkend periodiek overzicht in excel of pdf, of door een directe toegang tot uw dossier via ons online platform.  Door bv. uw resultaten weer te geven in een vergelijkend maandelijks overzicht (eventueel analytisch gesplitst per vestiging) kunnen deze door u eenvoudig opgevolgd en geanalyseerd worden. 

Cliënten die opteren voor een digitale boekhouding kunnen hun cijfers steeds online raadplegen, aangevuld met nuttige overzichten (openstaande klanten, onbetaalde aankoopfacturen,…) en een duidelijke grafische weergave van bv. de evoluties over een bepaalde periode.

In een steeds sneller wijzigende wereld blijven wij veranderingen van kortbij opvolgen : digitalisatie van informatie stromen, geautomatiseerde verwerking van documenten, wijzigende fiscaliteit,… wij spelen steeds kort op de bal zodat onze dienstverlening up-to-date blijft.


Onze andere diensten


Startersbegeleiding

Startersbegeleiding

Reeds meer dan 20 jaar begeleidt Alteor starters tijdens hun eerste stappen in de bedrijfswereld en verzorgen wij de opstartformaliteiten. Haalbaarheidsstudies, voorbereiding statuten, ondernemingsplannen, vestigingsattesten, ..

Lees meer


Bedrijfs- en financieel advies

Bedrijfs- en financieel advies

Opstellen budgetten, lenen of leasen, begeleiding overdracht aandelen of handelsfonds, vestigingswetgeving, vruchtgebruik constructies, voorbereiding kredietdossiers,… Alteor is uw ervaren partner in diverse werkdomeinen.

Lees meer


Boekhouding & administratie

Boekhouding & administratie

Boekhouding wordt nog te vaak aanzien als een noodzakelijk kwaad, een overhead die enkel geld kost. Een boekhouding op maat is echter een noodzakelijk beleidsinstrument dat u toelaat een volledig zicht te krijgen op uw bedrijf en tijdig bij te sturen waar nodig.

Lees meer


Fiscaliteit

Fiscaliteit

Alteor zorgt voor de berekening en optimalisatie van uw personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en opvolging van fiscale controles.

Lees meer